140Atelier Kalunga–Peters FRIEDRICHSHAGEN

Zeichnungen aus Griechenland.

André Kalunga-Peters, Zeichnungen aus Griechenland. 2023
André Kalunga-Peters, Zeichnungen aus Griechenland. 2023

 

Zeichnungen aus Griechenland.
Andre Kalunga Peters

30.09.–08.10.2022
Ausstellung | täglich 10-18 Uhr

 

Atelier André Kalunga–Peters
Zum Strohkamp 1
17493 Greifswald
Telefon 03834 585689 | 0151 27557874
andre.kalunga@freenet.de
www.andrekalungapeters.com

(ig) andrekalungapeters

Zurück